top of page

על המודל

מודל ה-DIR: 

The Developmental, Individual-Difference, Relationship Based, Model

מודל התפתחותי – רגשי – תפקודי, המתבסס על יחסים ומציע הסתכלות רחבה ומעמיקה על צרכי הילד והמשפחה.   

המודל הינו מודל להערכה ולטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים (הפרעות בקשר ובתקשורת – אוטיזם - ASD, הפרעות בעיבוד ובוויסות החושי-רגשי, הפרעות קשב והיפר אקטיביות, עיכוב התפתחותי, הפרעות רגשיות וליקויי התפתחות שונים).

הטיפול המבוסס על המודל מתייחס אל כל ילד על בסיס מאפייניו היחודיים ומטרתו היא לקדם אנטראקציה חמה, יציבה ורחבה של הילד עם בני משפחתו, עם האנשים הקרובים אליו ועם בני גילו, כבסיס להתפתחות ולמיצוי הפוטנציאל של הילד ולפיתוח של רמות חשיבה גבוהות הכוללות פתרון בעיות, יכולות הפשטה ואמפטיה.

 

המודל מבוסס על התיאוריה ההתפתחותית של ד"ר סטנלי גרינשפן – פסיכיאטר ילדים, וד"ר שרינה ווידר – פסיכולוגית קלינית.  

הטיפול על פי גישה זו הוא אינטנסיבי ואינטגרטיבי ומערב את כל המטפלים והעובדים עם הילד, את בני המשפחה, את התרפיסטים, את אנשי החינוך, ואת הסייעות האישיות של הילדים.

המודל הינו מודל מקיף היושב על בסיסי ידע, תיאוריות וגישות טיפול מתחומי הפסיכולוגיה, החינוך, הנוירולוגיה והעיבוד החושי. למידע נוסף על המודל ניתן לעבור לאתר DIR ישראל.

לקריאה נוספת:

bottom of page