top of page

טיפול פסיכולוגי

תחומי טיפול: 

טיפול פסיכולוגי הינו תהליך נפשי המתרחש בין שני אנשים, המטפל והמטופל. במהלך הטיפול נעשית חשיבה משותפת ועיבוד של דפוסי חשיבה והתנהגות, של דפוסים של קשר ותקשורת, על מנת לאפשר שינויים שייטיבו את איכות חייו של המטופל. קיימים  דפוסים שונים של קושי, כגון חרדה, דיכאון, קשיים חברתיים ועוד המשפיעים על חיי היומיום של האדם. לא קל לשנות דפוסים כאלו, זהו מסע משותף של צמיחה והתפתחות שמהווה שלב נוסף בגיבוש העצמי והאוטונומיה של האדם, בין אם מדובר בילדים ונוער, או במבוגרים.

 

הטיפול בילד מתרחש לרוב באמצעות משחק ויצירה, כאשר הילד משליך תכנים מעולמו הפנימי לתוך המשחק וכך נותן להם ביטוי במרחב הטיפולי שבחדר. המרחב הטיפולי מהווה מעין מרחב ביניים המאפשר עבודה נפשית. הטיפול בילדים ונוער מלווה בעבודה טיפולית עם ההורים על דפוסי ההורות שלהם ועל ההתמודדות עם הקשיים הספציפיים המלווים אותם.

bottom of page