top of page

אוטיזם

מידע להורים:

מצב המעיד על  מערך מוחי - נוירולוגי שונה מהמערך הטיפוסי.  

Autism Spectrum Disorder - ASD - מונח זה בא להבהיר כי קיים ספקטרום רחב של שונויות ורמות תפקוד הנכללות בתוך אבחנה זו. ובכל זאת יש מספר מאפיינים דומים כגון - דרך שונה, קושי  או המנעות מיצירת קשר חברתי. עיסוק חזרתי בדפוסים מסוימים ללא הרחבה או גיוון. קושי בקריאת רמזים חברתיים ולכן קושי בהבנת מסרים שאינם ברורים.

אנשים עם אוטיזם היכולים לחלוק ולהסביר את עצמם, מתארים מצבים מגוונים של שונות בקלט הסנסורי.  לעיתים קרובות יש הצפה חושית המייצרת הרגשה כאילו העולם " מתקיף". לדוגמא, טמפל גרנדין מספרת שכאשר היא מסתכלת על פני אדם היא מצלמת מליוני תמונות, מה שיוצר "הצפה" בלתי נסבלת וגורם לה למעט ביצירת קשר עין.  

אנו במכון ענבלים, מתמחים בטיפול בהפרעות בספקטרום האוטיסטי.

bottom of page