top of page

קלינאות תקשורת

תחומי טיפול: 

מקצוע העוסק באבחון טיפול ושיקום לקויות מתחום התקשורת, השפה, השמיעה והדיבור.

הפרעות בתקשורת יכולות להיות מולדות או נרכשות ויכולות להופיע בשלבים שונים של החיים, בתינוקות, בילדים, בנערים ובמבוגרים.

תפקיד קלינאית התקשורת מתמקד בפיתוח כישורי שפה ותקשורת מגיל הינקות:

  • החל מתקשורת לא מילולית אל הבנה והבעה של שפה דבורה,

  • פיתוח מיומנויות של חשיבה ואסטרטגיות למידה;

  • טיפול בתחום הדיבור;

  • תפקודי הפה ובכללם: אכילה, היגוי, מובנות הדיבור, הקול, שטף הדיבור;

  • טיפול בתחום התפיסה השמיעתית ובאימוני שמיעה לילדים לקויי שמיעה;

  • פיתוח והרחבה של יכולת המשחק בהקשר התקשורתי, החברתי והשפתי;

  • חשיבה רב תחומית עם גורמי טיפול פרא רפואיים, חינוכיים וגורמים נוספים לשם התייחסות להשפעות ההדדיות של מרכיבי ההתפתחות השונים על התפתחות התקשורת, השפה המשחק והחשיבה.

bottom of page