top of page

ריפוי בעיסוק

תחומי טיפול: 

מקצוע הריפוי בעיסוק שם לו למטרה לעזור לילד למצות את הפוטנציאל שלו בתחומי התפקוד השונים בהתאם לגילו.

מטרת הטיפול היא לשפר את איכות חיי הילד ומשפחתו, לספק לו כלים ומיומנויות אשר יאפשרו  התמודדות טובה עם האתגרים אותם הוא פוגש ולהוריו כלים להתמודדות ולקידום הילד.

 

הטיפול במכון ענבלים,  מתרחש דרך קשר מיטיב וחם עם הילד והוריו, במטרה לייצר עבור הילד מקום בטוח להתנסות באתגרים איתם הוא מתקשה להתמודד.  

 

תחומי הטיפול בריפוי בעיסוק:

  • שיפור יכולות העיבוד החושי במטרה לאפשר לילד תפקוד אופטימאלי על בסיס קליטה ואנטגרציה של האנפורמציה החושית המקיפה אותו.

  • ביסוס טווח תפקודי, גמיש  ומסתגל של היכולת לוויסות חושי – רגשי – קוגניטיבי  כבסיס ללמידה, למשחק, לקשר ולתקשורת.

  • חיזוק ושיפור התשתית הגופנית והמודעות הגופנית (מוטוריקה גסה - קואורדינציה, שיווי משקל, תכנון מוטורי). מתוך הבנה כי זהו בסיס חשוב ומשמעותי לחוויה בטוחה של הילד בעולם וכבסיס לתקשורת גמישה ומותאמת.

  • שימור יכולות העיבוד והאנטגרציה החזותיות מרחביות, כבסיס להתנהלות בטוחה ומותאמת בעולם וכבסיס חשוב לתקשורת גמישה ומותאמת.

  • פיתוח, גיוון והרחבת יכולות המשחק של הילד בהתאם לגילו, במטרה לאפשר לילד הנאה מסוגי משחק שונים ומגוונים ופיתוח יכולות בתחומים השונים, דרך משחק.

  • ביסוס יכולות מוטוריקה עדינה, שיפור מיומנויות גרפו-מוטוריות, ציור ככלי לביטוי והכנה לתפקוד גרפי מלא.

bottom of page