top of page

תוכנית לאחר אבחון ASD

תוכניות מיוחדות:

מרגע בו ההורים מרגישים שמשהו בהתפתחות ילדם אינו קורה כמצופה (או כשורה), יוצאים ההורים למסע ארוך של חיפוש, נסיון להבין מה קורה, תהליכי הערכה ואבחון ופנייה לטיפול. מסע זה הינו מסע קשה ומפרך, מלא צמתים והתלבטויות.

אנו מציעים למשפחות ליווי ועזרה במסע הזה. החל מפגישת ייעוץ והכוונה, הפנייה אל אנשי מקצוע מאבחנים, הפנייה למסגרות המתאימות ובניית תוכנית בית.

כמו כן, אנו מציעים תוכנית עבודה קצרה ואנטנסיבית לאחר קבלת אבחנה.

בהמשך ינתן ליווי והדרכה למשפחות שהשתתפו בתוכנית.

bottom of page