top of page

הדרכת הורים

תחומי טיפול: 

בנוסף למפגשי הטיפול עם הילד, מתקיימים מפגשי שיחה עם ההורים. במפגשים אלה אנו צופים בקטעי וידאו מחדר הטיפול ומהבית, דנים ומלבנים  יחד עם ההורים סוגיות שעולות בחיי היום יום של הילד ומשפחתו וסוגיות מתוך חדר הטיפול.

 

דוגמאות לסוגיות העולות בשיחות הללו:

  • דרכים להרחבת טווח הוויסות והנוחות של הילד;

  • דרכים להגיע לתקשורת חמה ומתמשכת עם הילד;

  • פעילויות שמומלץ לעסוק בהן בבית למען פיתוח תקשורת, שפה, שיפור מיומנויות נדרשות; איך מתמודדים עם  התנהגויות מאתגרות; קושי של הילד ללכת לישון;

  • בררנות באוכל - הילד ממעט לאכול או אוכל מספר מגוון מצומצם מאד;

  • דרכים להגברה ותמיכה ביוזמות של הילד.

 

מפגשים אלה הינם חלק מתהליך הטיפול ומשיתוף הפעולה המתקיים בין המטפל וההורים. המפגשים מתקיימים על פי הצורך ובתדירות הנקבעת בין המטפל וההורים.

bottom of page